"similar approach" — Słownik kolokacji angielskich

similar approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobne podejście
  1. similar przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The law passed by the council takes a similar approach.

powered by  eTutor logo