"collaborative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólne podejście
  1. collaborative przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Instead, he went through a collaborative approach with Wenders, who was very short on time.

    Podobne kolokacje: