PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"metoda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "metoda" po polsku

metoda

... of the technique above.
rzeczownik
 1. way *****
  • sposób, metoda (robienia czegoś) [policzalny]
   The way you do this is completely wrong! (Sposób, w jaki to robisz jest całkowicie nieprawidłowy!)
   The chef showed them the correct way to chop carrots. (Kucharz pokazał im prawidłowy sposób krojenia marchewek.)
 2. method ****
  • metoda [policzalny]
   The method was very simple. (Metoda była bardzo prosta.)
   We need to find a method to test our theory. (Musimy znaleźć metodę na przetestowanie naszej teorii.)
   His teaching methods are effective. (Jego metody nauczania są efektywne.)
  • metoda (część klasy w programie)
   A method is used in object-orientated programming. (Metoda jest używana w programowaniu obiektowym.)
 3. approach , *****
  • podejście, metoda (sposób robienia czegoś) [policzalny]
   Let's try a different approach. (Spróbujmy innego podejścia.)
   I don't understand his approaches. (Nie rozumiem jego metod.)
   This teacher uses an innovative approach of teaching. (Ten nauczyciel stosuje innowacyjną metodę nauczania.)
 4. system ***** , syst. (skrót)
  • sposób, metoda [policzalny]
   This is the best system to get what you want. (To jest najlepszy sposób na dostanie tego, czego chcesz.)
   You should try my system - it always works. (Powinieneś spróbować mojej metody - zawsze działa.)
 5. technique ***
  • metoda, sposób (robienia czegoś) [policzalny]
   It's one of many techniques for solving this problem. (To jest jedna z wielu metod na rozwiązanie tego problemu.)
   You should try my technique - it's easier. (Powinieneś wypróbować mój sposób - jest łatwiejszy.)
 6. process *****
  • metoda, technologia [policzalny]
   Their process is a secret. (Ich metoda to tajemnica.)
   This invention uses an advanced process. (Ta wynalazek używa zaawansowanej technologii.)
   This process is mine. (Ta technologia jest moja.)
   I don't fully understand this process. (Nie do końca rozumiem tę metodę.)
 7. mode **
 8. line *****
  • sposób, metoda, podejście [policzalny]
   Your line to children is amazing. (Twoje podejście do dzieci jest niesamowite.)
   I really admire his line to life. (Naprawdę podziwiam jego podejście do życia.)
 9. quomodo

Powiązane zwroty — "metoda"

rzeczownik
droga (system, metoda uzyskiwania informacji, dóbr) = channel
regresja (metoda statystyczna) = regression analysis
dialektyka (metoda rozumowania) = dialectic , także: dialectics
indukcja (metoda myśleniowa, przeciwieństwo dedukcji) = induction
grupa fokusowa (metoda badań jakościowych) = focus group
opalanie (metoda gotowania) = searing
ekspozycja (metoda w psychoterapii behawioralnej) = exposure therapy
koan (paradoksalne pytanie używane jako metoda nauki w buddyzmie zen) = koan
reiki (dalekowschodnia metoda leczenia) = reiki
DES (symetryczna metoda szyfrowania danych) = Data Encryption Standard
interpolacja (metoda numeryczna polegająca na wyznaczaniu w danym przedziale tzw. funkcji interpolacyjnej) = interpolation
rotacja varimax (metoda badań) = varimax rotation
dysusja grupowa (metoda badawcza w marketingu) = group discussion
przymiotnik
racjonalny (np. metoda) = efficient
prymitywny (np. narzędzie, metoda) = crude
metodyczny = disciplined +2 znaczenia
uniwersalny (np. plan, metoda) = one-size-fits-all
niepodważalny (np. metoda, dowód) = infallible
przysłówek