technique = metoda, sposób (robienia czegoś)

... of the technique above.

Źródło: http://www.rosaurophotography.com/html/panoramas/vr_review/nn3/nn3_review.html

metoda, sposób (robienia czegoś)

technique = metoda, sposób (robienia czegoś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It's one of many techniques for solving this problem. = To jest jedna z wielu metod na rozwiązanie tego problemu.