"metoda oceny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "metoda oceny" po polsku — Słownik angielsko-polski

"metoda oceny" — Słownik kolokacji angielskich

evaluation method kolokacja
 1. evaluation rzeczownik + method rzeczownik = metoda oceny, metoda oszacowania
  Zwykła kolokacja

  Medical schools around the world vary in education standards, curricula, and evaluation methods.

assessment method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda oceny
 1. assessment rzeczownik + method rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  For example, most assessment methods do not give consideration to external appearance and property maintenance.

  Podobne kolokacje: