PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"metoda badania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "metoda badania" po polsku

"metoda badania" — Słownik kolokacji angielskich

research approach kolokacja
  1. research rzeczownik + approach rzeczownik = metoda badania
    Luźna kolokacja

    In 1964, Caudill continued his study of psychiatric hospitals but with a comparative research approach.

survey method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda badania
  1. survey rzeczownik + method rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A survey method was utilized on 1,203 subjects nationally.