Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"method" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

method rzeczownik

rzeczownik + method
Kolokacji: 199
teaching method • treatment method • production method • construction method • research method • payment method • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
7. training method = metoda szkoleniowa training method
8. Claremont Profile Method = Claremont Profil Metoda Claremont Profile Method
9. accounting method = metoda obrachunkowa accounting method
10. cooking method = metoda kuchenna cooking method
11. farming method = metoda rolnicza farming method
12. delivery method = metoda dostarczania delivery method
13. distribution method = metoda dystrybucyjna distribution method
14. testing method = metoda badań testing method
15. detection method = metoda wykrywania detection method
18. interrogation method = przesłuchania metoda interrogation method
19. test method = metoda testu test method
20. business method = metoda handlowa business method
21. measurement method = metoda pomiarowa measurement method
22. birth control method = metoda kontroli urodzin birth control method
23. voting method = metoda wyborcza voting method
24. fishing method = metoda rybacka fishing method
25. selection method = metoda kwalifikacyjna selection method
28. design method = metoda projektowa design method
29. disposal method = sposób usuwania i unieszkodliwiania disposal method
30. management method = metoda gospodarowania, sposób gospodarowania management method
31. manufacturing method = metoda przemysłowa manufacturing method
32. learning method = poznając metodę learning method
34. access method = mechanizm dostępu access method
35. evaluation method = metoda oceny, metoda oszacowania evaluation method
method + rzeczownik
Kolokacji: 5
Method Man • method actor • method book • methods course • method patent
method + czasownik
Kolokacji: 117
method includes • method uses • method involves • method allows • method requires • method works • method makes • ...
czasownik + method
Kolokacji: 93
method described • method employed • use methods • method called • introduce methods • method known • include methods • ...
przymiotnik + method
Kolokacji: 437
traditional method • different method • scientific method • common method • effective method • simple method • prevalent method • ...
przyimek + method
Kolokacji: 23
of methods • through methods • on methods • about methods • by methods • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.