"design method" — Słownik kolokacji angielskich

design method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda projektowa
  1. design rzeczownik + method rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Using modern design methods, it is possible to take a weak story into account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo