"team approach" — Słownik kolokacji angielskich

team approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście zespołowe
  1. team rzeczownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This team approach meant that some major changes had to be made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo