"grupa fokusowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grupa fokusowa" po polsku — Słownik angielsko-polski

grupa fokusowa

rzeczownik
 1. focus group *
  • grupa fokusowa (metoda badań jakościowych)
   We will get a focus group to test the response on the movie. (Zorganizujemy grupę fokusową, żeby przetestować reakcję na ten film.)
   The research on focus groups will make our product better. (Badanie na grupach fokusowych ulepszy nasz produkt.)

"grupa fokusowa" — Słownik kolokacji angielskich

focus group kolokacja
 1. focus rzeczownik + group rzeczownik = grupa fokusowa (metoda badań jakościowych)
  Bardzo silna kolokacja

  I'm not going to go to a focus group to find out.

  Podobne kolokacje: