"odejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odejście" po polsku

odejście

rzeczownik
 1. departure , **
 2. going
  • wyjście, odejście, odjazd [niepoliczalny]
   The going is at 8 a.m., so make sure you're there on time. (Odjazd jest o 8 rano, więc upewnij się, że będziesz na czas.)
 3. leaving
 4. congeeing
 5. swerving
  • odejście (od prawdy), ugięcie się (zmienienie zdania, przekonania) oficjalnie
   You can't justify swerving from the truth. (Nie możesz usprawiedliwić odejścia od prawdy.)
 6. skiddooing
 7. divorcing
 8. fenagling
 9. remotion
obrazek do "quit" po polsku
czasownik
 1. off , *****
 2. leave *****
 3. quit ***
  • rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   You really should quit smoking! (Naprawdę powinieneś rzucić palenie!)
   You should quit your job if it is so stressful. (Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
 4. retire ***
  • opuszczać, odchodzić oficjalnie [nieprzechodni]
   He retired from Formula One after a serious accident. (On odszedł z Formuły 1 po poważnym wypadku.)
   This actor retired from my favourite TV series after ten years. (Ten aktor po dziesięciu latach odszedł z mojego ulubionego serialu telewizyjnego.)
 5. recede *
 6. retrocede
 7. depart oficjalnie **
phrasal verb
 1. go away **  
  Go away and leave me alone! (Odejdź i zostaw mnie w spokoju!)
  He went away without a word. (On odszedł bez słowa.)
  I don't want to talk to you, go away! (Nie chcę z tobą rozmawiać, odejdź!)
 2. get along American English *
 3. head off
 4. peel off
 5. come away with something
idiom
 1. edge away
 2. call it quits
rzeczownik
 1. retroceding
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. walk away **
 3. pass on *
  • odejść (umrzeć)
   She cried when she heard her brother passed on. (Ona płakała, kiedy usłyszała, że jej brat odszedł.)
   I couldn't believe my friend passed on. (Nie mogłem uwierzyć, że mój przyjaciel odszedł.)
 4. pass away
 5. come off **
 6. run off *
 7. shuffle off
czasownik
 1. divorce ***
  • oddzielić się, odejść [przechodni]
   He divorced the group and walked the opposite direction. (On oddzielił się od grupy i poszedł w przeciwnym kierunku.)
   Mark decided to divorce his team. (Mark postanowił odejść od swojej drużyny.)
 2. be off **
 3. depart oficjalnie **
  • odejść, odjeżdżać, wyjeżdżać dokądś (o osobie)
   My aunt departed for France today. (Moja ciotka wyjechała dziś do Francji.)
   W mowie codziennej częściej można usłyszeć "leave", "leave for" lub po prostu "go".
 4. break *****
  • odejść, odchodzić (o wodach płodowych) [nieprzechodni]
   My water broke! (Wody mi odeszły!)
   Did your water break or did you just pee? (Czy twoje wody odeszły czy właśnie się posikałaś?)
 5. congee
 6. skiddoo
 7. aroint dawne użycie , aroynt dawne użycie
idiom
 1. go bye-bye potocznie

powered by  eTutor logo