PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podchodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podchodzenie" po polsku

podchodzenie

rzeczownik
 1. approach , *****
  • zbliżanie się, podchodzenie (do czegoś) [niepoliczalny]
   The approach to landing was horrible. (Podchodzenie do lądowania było okropne.)
   The approach of the tornado was signalised three weeks earlier. (Zbliżanie się tornada było zasygnalizowane trzy tygodnie wcześniej.)
   He promised to let us know about the approach of the army. (Obiecał, że powiadomi nas o zbliżaniu się wojska.)
 2. coming **
 3. stalking
 4. approach stage
Final Approach on Flickr
czasownik
 1. come *****
  • podchodzić, zbliżać się [nieprzechodni]
   Come here, please. (Podejdź tutaj, proszę.)
   A little roe deer came to the group of children. (Mała sarenka podeszła do grupy dzieci.)
   Come and look at this! (Podejdź i popatrz na to!)
   W języku mówionym, czasownik "come" może być używany z dodatkowym czasownikiem poprzedzonym "and", na przykład "Come and play with me". W AmE "and" może być pominięte, dzięki czemu otrzymujemy konstrukcję "come + verb", która jest stosowana do wydawania poleceń, jak na przykład "Come eat your breakfast", "Come clean up after yourself".
 2. approach , *****
  • zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The soldiers are approaching the enemy. (Żołnierze podchodzą do wroga.)
   He approached the girl he found attractive. (On podszedł do dziewczyny, która mu się podobała.)
   Don't approach the cages, our monkeys are aggressive. (Nie zbliżaj się do klatek, nasze małpy są agresywne.)
   I carefully approached the bomb. (Ostrożnie zbliżyłem się do bomby.)
   link synonim: near
 3. stalk **
 4. take *****
 5. abord przestarzale
phrasal verb
 1. come up ****
  • podchodzić (w górę), osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy)
   The water in the basement is coming up, we have to do something! (Woda w piwnicy podchodzi w górę, musimy coś zrobić!)
   During the flood in '97, the water came up to the ceiling of our house. (Podczas powodzi w roku '97, woda podeszła pod sufit w naszym domu.)