"wstać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstać" po polsku

wstać

obrazek do "stand up" po polsku
czasownik
 1. stand up *** , stand *****
  • wstać, wstawać
   He stood up and closed the window. (On wstał i zamknął okno.)
   Suddenly, she stood up and went away. (Ona nagle wstała i odeszła.)
   He stood up when his boss entered the room. (On wstał, kiedy jego szef wszedł do pokoju.)
   przeciwieństwa: sit down, sit down
phrasal verb
 1. get up ***
 2. pick oneself up
 1. get to one's feet , rise to one's feet
phrasal verb
 1. stand up ***
 2. turn out ***
 3. come up ****
  • wstawać (np. świt)
   We met just as dawn was coming up over the city's skyline. (Spotkaliśmy się, jak tylko świt wstał nad horyzontem miasta.)
czasownik
 1. rise *****
idiom
 1. rise and shine

"wstać" — Słownik kolokacji angielskich

stand up kolokacja
 1. stand czasownik + up particle = wstać, wstawać
  Bardzo silna kolokacja

  We will always stand up for the blue and white!

  Podobne kolokacje:
rise to one's feet kolokacja
 1. rise czasownik + foot rzeczownik = powstać, wstać
  Bardzo silna kolokacja

  At the same time, the two men rose to their feet.

  Podobne kolokacje:
get to one's feet kolokacja
 1. get czasownik + foot rzeczownik = powstać, wstać
  Bardzo silna kolokacja

  Quickly I got to my feet, but not soon enough.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo