"wstać wcześnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstać wcześnie" po polsku

wstać wcześnie

czasownik
 1. get up early  
  I get up early every day and go to work. (Każdego ranka wstaję wcześnie i idę do pracy.)
  My daughter has to go shopping so she has to get up early. (Moja córka musi iść na zakupy, więc musi wcześnie wstać.)

Powiązane zwroty — "wstać wcześnie"

idiom
wziąć zbyt wiele na swoje barki (np. zarwać noc przez pracę i następnego dnia wstać wcześnie rano) = burn a candle at both ends , burn the candle at both ends

"wstać wcześnie" — Słownik kolokacji angielskich

get up early kolokacja
 1. get czasownik + early przysłówek = wstać wcześnie
  Zwykła kolokacja

  He took a big hit, but we got to him early.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo