wstać, wstawać

stand up, stand

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He stood up and closed the window. = On wstał i zamknął okno.