PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"do góry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do góry" po polsku

do góry

przysłówek
 1. up *****
  • do góry (np. jakąś stroną do góry, jakąś częścią do góry)
   Put the card right side up. (Połóż tę kartę właściwą stroną do góry.)
 2. uppermost , upmost

"do góry" — Słownik kolokacji angielskich

into the mountain kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the mountains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do góry
 1. into przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  It was really cut into the mountain, she saw now.

  Podobne kolokacje:
to the mountain kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the mountains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do góry
 1. to przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  By the time he came to the mountain, his food had long been gone.

  Podobne kolokacje:
to mountain kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the mountains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do góry
 1. to przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  By the time he came to the mountain, his food had long been gone.

  Podobne kolokacje:
into a mountain kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the mountains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do góry
 1. into przyimek + mountain rzeczownik
  Luźna kolokacja

  It was really cut into the mountain, she saw now.

  Podobne kolokacje: