"podsadzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsadzenie" po polsku

podsadzenie

rzeczownik
 1. boost **
  • podsadzenie (podniesienie kogoś do góry) [policzalny]
   She needed a boost to cross the fence. (Ona potrzebowała podsadzenia by przejść przez płot.)
   He gave me a boost, so that I could see the stage better. (On mnie podsadził, żebym lepiej widziała scenę.)
 2. leg up  
czasownik
 1. boost **
  • podnosić, podsadzać  AmE [przechodni]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)

Powiązane zwroty — "podsadzenie"

czasownik
sadzić = plant +3 znaczenia
osadzić = bed +1 znaczenie
posadzić = sit +1 znaczenie
przesadzić = transplant +4 znaczenia
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo