BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"osadzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osadzić" po polsku

osadzić

czasownik
 1. bed ****
  • osadzić (coś w czymś) [TRANSITIVE]
   We bedded the fence in the ground. (Osadziliśmy płot w ziemi.)
   These columns are bedded in cement. (Te kolumny są osadzone w cemencie.)
 2. embed * , imbed old-fashioned
  • osadzać, osadzić (np. w ziemi, w podłoże)
phrasal verb
 1. bed in
czasownik
 1. precipitate
czasownik
 1. settle ***
  • osiadać, osadzać się, opadać (np. kurz, szron, liście herbaty) [INTRANSITIVE]
   Dust settled on the books. (Kurz osiadł na książkach.)
   White snow settled on the trees. (Biały śnieg osadził się na drzewach.)
   Look, the tea leaves are settling to the bottom of the glass. (Spójrz, liście herbaty opadają na dno szklanki.)
 1. form a deposit  

powered by  eTutor logo