"osadzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osadzenie" po polsku

osadzenie

rzeczownik
 1. setting ***
  • oprawa (diamentu), osadzenie (kamienia w biżuterii) [COUNTABLE]
   The setting of the diamond in a gold band made the ring so pretty. (Oprawa diamentu w złotą obrączkę sprawiła, że ten pierścionek był tak ładny.)
   The diamond fell out of the setting. (Diament wypadł z oprawy.)
 2. seating *   technical [UNCOUNTABLE]
 3. embedding , także: imbedding old-fashioned
 4. embeddedness
czasownik
 1. bed ****
  • osadzić (coś w czymś) [TRANSITIVE]
   We bedded the fence in the ground. (Osadziliśmy płot w ziemi.)
   These columns are bedded in cement. (Te kolumny są osadzone w cemencie.)
 2. embed * , imbed old-fashioned
phrasal verb
 1. bed in
czasownik
 1. precipitate
czasownik
 1. settle ***
  • osiadać, osadzać się, opadać (np. kurz, szron, liście herbaty) [INTRANSITIVE]
   Dust settled on the books. (Kurz osiadł na książkach.)
   White snow settled on the trees. (Biały śnieg osadził się na drzewach.)
   Look, the tea leaves are settling to the bottom of the glass. (Spójrz, liście herbaty opadają na dno szklanki.)
 1. form a deposit  

powered by  eTutor logo