TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"obsadzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obsadzić" po polsku

obsadzić [przechodni]

czasownik
 1. feature ****
  • obsadzić (przydzielić rolę aktorowi) [przechodni]
   The director featured Ryan Gosling in the lead role. (Reżyser obsadził Ryana Goslinga w głównej roli.)
   The director wanted to feature Megan Fox in the role of the princess. (Reżyser chciał obsadzić Megan Fox w roli księżniczki.)
 2. fill ****
  • obejmować, obsadzić, zajmować (stanowisko) [przechodni]
   She filled the post of the vice-principal. (Ona objęła stanowisko wicedyrektora.)
   I would like to fill the post of a senior salesman. (Chciałbym objąć stanowisko starszego sprzedawcy.)
czasownik
 1. man *****
 2. cast , ***
  • obsadzać, przydzielać rolę (np. w filmie) [przechodni]
   We cast her as Hermione Granger. (Przydzieliliśmy jej rolę Hermiony Granger.)
   He got cast as the protagonist. (Został obsadzony do roli głównego bohatera.)
   This role is difficult to cast. (Ta rola jest trudna do obsadzenia.)