"obsadzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obsadzić" po polsku

obsadzić

czasownik
 1. feature ****
  • obsadzić (przydzielić rolę aktorowi) [przechodni]
   The director featured Ryan Gosling in the lead role. (Reżyser obsadził Ryana Goslinga w głównej roli.)
   The director wanted to feature Megan Fox in the role of the princess. (Reżyser chciał obsadzić Megan Fox w roli księżniczki.)
czasownik
 1. man *****
 2. cast , ***
  • obsadzać, przydzielać rolę (np. w filmie) [przechodni]
   We cast her as Hermione Granger. (Przydzieliliśmy jej rolę Hermiony Granger.)
   He got cast as the protagonist. (Został obsadzony do roli głównego bohatera.)
   This role is difficult to cast. (Ta rola jest trudna do obsadzenia.)

powered by  eTutor logo