"osadzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osadzać" po polsku

osadzać

czasownik
 1. embed * , imbed przestarzale
  • osadzać, osadzić (np. w ziemi, w podłoże)
 2. precipitate
czasownik
 1. bed ****
  • osadzić (coś w czymś) [przechodni]
   We bedded the fence in the ground. (Osadziliśmy płot w ziemi.)
   These columns are bedded in cement. (Te kolumny są osadzone w cemencie.)
phrasal verb
 1. bed in
czasownik
 1. settle ***
  • osiadać, osadzać się, opadać (np. kurz, szron, liście herbaty) [nieprzechodni]
   Dust settled on the books. (Kurz osiadł na książkach.)
   White snow settled on the trees. (Biały śnieg osadził się na drzewach.)
   Look, the tea leaves are settling to the bottom of the glass. (Spójrz, liście herbaty opadają na dno szklanki.)
 1. form a deposit  

powered by  eTutor logo