PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mocniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mocniej" po polsku

mocniej

przysłówek
 1. up *****
przysłówek
 1. heavily ***
  • ciężko, mocno
   It's raining heavily. (Mocno pada.)
   She smokes heavily - more than a pack a day. (Ona dużo pali - więcej niż paczkę dziennie.)
   I was so tired that I slept heavily for over twelve hours. (Byłam tak zmęczona, że spałam mocno przez ponad dwanaście godzin.)
  • bardzo, mocno
   He is heavily involved in politics. (On jest mocno zaangażowany w politykę.)
   It was snowing heavily. (Mocno padał śnieg.)
   zobacz także: very
 2. fast , ****
  • mocno, silnie, kurczowo
   She held her bag fast. (Ona kurczowo trzymała swoją torebkę.)
   See, he stands fast. (Widzisz, on stoi mocno.)
 3. strongly ***
  • silnie (czuć), głęboko (w coś wierzyć), mocno (być przekonanym)
   If you believe things strongly, you may die for them. (Jeśli w coś mocno wierzysz, możesz oddać za to życie.)
   I strongly believe that he's innocent. (Głęboko wierzę, że on jest niewinny.)
   I strongly believe in destiny. (Głęboko wierzę w przeznaczenie.)
 4. firmly **
  • mocno, pewnie, stanowczo
   She firmly shook her head. (Ona stanowczo pokiwała głową.)
   He said firmly that he wouldn't change his mind. (On powiedział stanowczo, że nie zmieni zdania.)
 5. tightly **
 6. way *****
 7. steadily **
 8. forcefully
 9. powerfully
 10. securely
 11. woefully , także: wofully
 12. soundly
 13. strong , *****
 14. stoutly
 15. lustily
 16. dear , **
 17. heavy ****
  • ciężko, mocno
   Hit him heavy and run before he starts chasing you. (Uderz go mocno i uciekaj, zanim zacznie cię gonić.)
   He stamped heavy in his big black boots. (On ciężko stąpał w swoich dużych czarnych butach.)
 18. tautly
 19. sturdily
 20. toughly
 21. fortemente
 22. potently
 23. headily
 1. to bits
idiom
 1. fit to bust , fit to burst