PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"o wiele" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "o wiele" po polsku

o wiele

przysłówek
 1. far *****
  • dalece, daleko, o wiele
   The police are far from truth. (Policja jest daleko od prawdy.)
   My car is far better than his. (Mój samochód jest o wiele lepszy od jego.)
   How far are sisters similar? (Jak dalece podobne do siebie są siostry?)
 2. by far *
  • o wiele, zdecydowanie
   He is by far the best student. (On jest zdecydowanie najlepszym uczniem.)
   They were by far the most important members of the team. (Oni byli zdecydowanie najważniejszymi członkami naszej drużyny.)
 3. way *****
  • mocno, bardzo, daleko, zbyt, o wiele, znacznie (w dużym stopniu)
   I love him way too much. (Kocham go zbyt mocno.)
   She is way too smart for you. (Ona jest dla ciebie zbyt mądra.)
 4. infinitely
 5. a sight
przymiotnik
 1. mobs    AusE potocznie

powered by  eTutor logo