14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"bardziej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bardziej" po polsku

bardziej

przysłówek
 1. more , *****  
  You have to try more. (Musisz bardziej się starać.)
  I like you more than you think. (Lubię cię bardziej niż myślisz.)
  przeciwieństwo: less
 2. how much ****
  • o ile więcej, bardziej, lepiej
   How much more do you need? (O ile więcej potrzebujesz?)
   How much more fun it would be if you came with us! (O ile zabawniej byłoby gdybyś poszedł z nami!)
 3. up *****
przymiotnik
 1. piu  
Tired Man That is a great question. Unfortunately, there is no one right
przysłówek
 1. very *****
  • bardzo, nader
   She was very upset about something. (Ona była bardzo zmartwiona z powodu czegoś.)
   Thank you very much. (Dziękuję bardzo.)
   Then they did a very strange thing. (Wtedy oni zrobili bardzo dziwną rzecz.)
   This watch is very feminine, are you sure you want it? (Ten zegarek jest bardzo kobiecy, jesteś pewny, że go chcesz?)
 2. really , ***** , także: rly informal
  • naprawdę, bardzo
   He really is strong. (On jest bardzo silny.)
   I really like you. (Bardzo cię lubię.)
 3. most *****   formal
  My teacher is most encouraging. (Mój nauczyciel jest bardzo zachęcający.)
  The humorist is most amusing. (Komik jest bardzo zabawny.)
 4. a lot ****  
  I like her a lot. (Bardzo ją lubię.)
  I'm so glad you're here! I missed you a lot! (Tak się cieszę, że tu jesteś! Bardzo za tobą tęskniłem!)
 5. highly ***
  • wysoce, w wysokim stopniu, bardzo
   It's a highly effective method. (To jest bardzo skuteczna metoda.)
   Her mood is highly dependent on the weather. (Jej nastrój jest w wysokim stopniu zależny od pogody.)
 6. seriously ***
  • poważnie, bardzo
   He was seriously injured in the accident. (On został poważnie ranny w wypadku.)
   I'm seriously ill, so I can't go to school today. (Jestem bardzo chory, więc nie mogę dzisiaj iść do szkoły.)
 7. very much ****  
  link synonim: muchly
 8. quite *****
 9. greatly **
  • bardzo, ogromnie, znacznie
   I think we could help Iraq greatly in this area. (Myślę, że moglibyśmy bardzo Irakowi pomóc w tym zakresie.)
   They both strongly feel that their son changed greatly since meeting you. (Oni oboje twierdzą, że ich syn znacznie zmienił się odkąd się poznaliście.)
 10. closely , ***
  • blisko, bardzo, ściśle
   He works closely with the police services. (On ściśle współpracuje ze służbami policyjnymi.)
   The question is closely connected to your area of interest. (To pytanie jest ściśle związane z twoim obszarem zainteresowań.)
 11. heavily ***
  • bardzo, mocno
   He is heavily involved in politics. (On jest mocno zaangażowany w politykę.)
   It was snowing heavily. (Mocno padał śnieg.)
   zobacz także: very
 12. too *****   informal
  She's too kind. (Ona jest bardzo życzliwa.)
 13. widely ***
  • znacznie, bardzo (np. różnić się)
   Their stories are widely inconsistent. (Ich historie są bardzo niespójne.)
   Our points of view differ widely. (Nasze punkty widzenia znacznie się różnią.)
 14. way *****
 15. desperately **
 16. sharply **
  • bardzo, rażąco
   His words contrast sharply with his actions. (Jego słowa są rażąco sprzeczne z jego czynami.)
   He sharply stands out from other children. (On bardzo wyróżnia się spośród innych dzieci.)
 17. painfully *
 18. well , *****   British English informal
 19. prominently
 20. badly **
  • bardzo, strasznie
   She loves him badly. (Ona strasznie go kocha.)
   I miss my mother badly. (Strasznie tęsknię za moją mamą.)
 21. awfully *
 22. wildly *
 23. bad *****
 24. sadly *
 25. distinctly *
 26. dead ****   spoken
  Don't laugh. I'm dead serious. (Nie śmiej się. Jestem bardzo poważny.)
  He was driving dead slow. (On jechał bardzo powoli.)
 27. sorely
  • bardzo, wielce
   We'll miss you sorely. (Będziemy za tobą bardzo tęsknić.)
 28. positively **
 29. extra ***
  • bardzo, super, ekstra, wyjątkowo
   She is extra thin. (Ona jest super szczupła.)
   This car was extra cheap. (Ten samochód był bardzo tani.)
   W tym znaczeniu "ekstra" występuje z przymiotnikiem.
 30. bloody **
 31. precious , preciously
  • bardzo, szalenie informal
   Hurry up. We have precious little time. (Pospiesz się. Mamy bardzo mało czasu.)
   Precious few of us failed the exam. (Bardzo niewielu z nas nie zdało egzaminu.)
   There is precious little to do in the house in the evenings. (Bardzo mało jest do robienia w domu wieczorami.)
 32. real , *****
 33. fairly ***
 34. plenty   informal
 35. mighty *
 36. dreadfully
 37. stringently
 38. jolly ,   British English informal
 39. molto  
 40. oh-so
 41. deadly **  
  My husband left me, and I have been deadly insecure ever since. (Mój mąż mnie zostawił i od tamtego czasu jestem bardzo niepewna siebie.)
 42. something *****
  • bardzo, strasznie informal
   My leg hurts something awful. (Moja noga strasznie boli.)
   You look something ugly. (Wyglądasz strasznie brzydko.)
 43. super , **
  • bardzo, ogromnie American English spoken
   I'm super tired. (Jestem bardzo zmęczony.)
   She was super grateful for our help. (Ona była ogromnie wdzięczna za naszą pomoc.)
   I saw that he was super happy because of our presence. (Widziałem, że on był bardzo szczęśliwy z powodu naszej obecności.)
 44. muchly informal
 45. whopping
 46. socking
 47. forking
 48. bare **   British English informal
 49. crazy ***
 50. killingly
idiom
 1. ever so , ever such
 2. big time
 1. only too , all too *
 2. but good
 3. to bits
 4. not half   British English spoken
  "Do you like spaghetti?" "Not half!" ("Lubisz spaghetti?" "Bardzo!")
 5. the hell out of
 1. not quite **
  • nie bardzo, nie całkiem
   I'm not quite sure how I feel about her. (Nie jestem całkiem pewny, co do niej czuję.)
   "Are you well already?" "Not quite." ("Czy jesteś już zdrowy?" "Nie całkiem.")
 2. not really ***
  • nie bardzo, niezbyt spoken
   "Aren't you happy that I'm here?" "Not really." ("Nie cieszysz się, że tu jestem?" "Nie bardzo.")
   "Do you like him?" "Not really." ("Lubisz go?" "Niezbyt.")

Powiązane zwroty — "bardziej"

rzeczownik
rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym) = development
smaczek (czyniący coś bardziej interesującym, ekscytującym) = zest
obciążenie (np. na statku, aby uczynić go bardziej stabilnym) = ballast
przymiotnik
przysłówek
inne
czasownik
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo