"precious" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "precious" po angielsku

precious
preciously

przysłówek
 1. bardzo, szalenie potocznie
  Hurry up. We have precious little time. (Pospiesz się. Mamy bardzo mało czasu.)
  Precious few of us failed the exam. (Bardzo niewielu z nas nie zdało egzaminu.)
  There is precious little to do in the house in the evenings. (Bardzo mało jest do robienia w domu wieczorami.)
 2. afektowanie, wybrednie

precious **

przymiotnik
 1. cenny, drogocenny, wartościowy (np. o czasie, przedmiocie)
  She doesn't want to lose her precious time waiting for me. (Ona nie chce tracić swojego drogocennego czasu, czekając na mnie.)
  This is a precious ring. Don't lose it. (To jest cenny pierścionek. Nie zgub go.)
 2. szlachetny (np. o kamieniu, metalu)
  Gold is a precious metal. (Złoto jest metalem szlachetnym.)
  He bought her a ring with a precious stone. (On kupił jej pierścionek z kamieniem szlachetnym.)
 3. słodki (o czymś małym i ładnym)  AmE język mówiony
  Isn't this kitten precious? (Czyż ten kociak nie jest słodki?)
  What a precious baby! (Jakie słodkie dziecko!)
 4. skończony, kompletny (np. dureń) potocznie
  My brother is a precious idiot. (Mój brat jest skończonym idiotą.)
wykrzyknik
 1. kochanie, skarbie (do dziecka, ukochanego, ukochanej) język mówiony
  I love you, precious. (Kocham cię, skarbie.)
  My precious, you're the most important person in my life. (Mój skarbie, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu.)