BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"szalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szalenie" po polsku

szalenie

przysłówek
 1. wildly *
 2. enormously *
 3. frantically *  
 4. madly
 5. precious , preciously
  • bardzo, szalenie potocznie
   Hurry up. We have precious little time. (Pospiesz się. Mamy bardzo mało czasu.)
   Precious few of us failed the exam. (Bardzo niewielu z nas nie zdało egzaminu.)
   There is precious little to do in the house in the evenings. (Bardzo mało jest do robienia w domu wieczorami.)
 6. crazily
 7. frenzily  
 8. ass over teakettle  
 9. arrestingly
 10. crazy ***
rzeczownik
 1. rampaging
 2. lunching
 3. ramping
czasownik
 1. rage **
  • szaleć (np. o burzy)
   The storm raged for hours. (Burza szalała godzinami.)
   The snow storm is raging in the middle of the country. (Burza śnieżna szaleje w środku kraju.)
 2. go wild  
  Let's go wild tonight. (Zaszalejmy dziś wieczorem.)
  The crowd went wild. (Tłum oszalał.)
 3. rampage
 4. ramp *
 5. go crazy , go insane , go mad , także: go doolally British English potocznie
 6. bluster  
 7. rage on
idiom
 1. live it up
 2. run riot  
  We ran riot at the party. (Szaleliśmy na imprezie.)
  Would you like to run riot with me? (Chciałabyś ze mną zaszaleć?)
 3. party hearty
 4. raise the roof , lift the roof
 1. be in a fury
czasownik
 1. rock , ****
 2. go on a spending spree
 3. make whoopee
 1. get crazy  

powered by  eTutor logo