"precious thing" — Słownik kolokacji angielskich

precious thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cenna rzecz
  1. precious przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He held her to him as if she was the most precious thing in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo