BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"precious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

precious przymiotnik

precious + rzeczownik
Kolokacji: 130
precious metal • precious stone • precious thing • precious time • precious resource • precious moment • precious second • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
  • He held her to him as if she was the most precious thing in the world.
  • He was looking at her as if she were the most precious thing in the world.
  • Life was the most precious thing in the world to him.
  • With death so close, precious things could not be kept.
  • It had brought him the most precious thing in his life.
  • And so his fear for her became a precious thing.
  • They think of their normal lives and relationship as precious things.
  • Of the many other precious things in their mountain they knew little or nothing.
  • It was the most precious thing she had except her brother.
  • I did it, as you see, and got the precious thing.
9. precious gift = drogi dar precious gift
10. precious gem = cenny kamień szlachetny precious gem
12. precious object = cenny przedmiot precious object
14. precious jewel = cenny klejnot precious jewel
15. precious possession = cenna własność precious possession
16. Precious Blood = Przenajświętsza Krew (krew Chrystusa) Precious Blood
17. precious life = cenne życie precious life
18. precious hour = cenna godzina precious hour
19. precious material = cenny materiał precious material
20. precious water = cenna woda precious water
22. precious book = cenna książka precious book
przysłówek + precious
Kolokacji: 4
most precious • infinitely precious • overly precious • equally precious
precious + przyimek
Kolokacji: 4
precious to • precious in • precious of • precious for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.