BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dear" po angielsku

dear , **

wykrzyknik
 1. kochanie, skarb (o bliskiej osobie)
  Can you look after the baby for a while, dear? (Możesz zająć się dzieckiem przez chwilę, kochanie?)
  Could you help me in the kitchen, dear? (Czy mógłbyś pomóc mi w kuchni, skarbie?)
 2. kochaniutki (sposób zwracania się osoby starszej do młodszej) język mówiony
  Could you pass me the remote, dear? (Czy mógłbyś mi podać pilota, kochaniutki?)
  Smile, dear! (Uśmiechnij się, kochaniutki!)
rzeczownik
 1. dobra osoba British English język mówiony [policzalny]
  Be a dear and make a cup of tea. (Bądź tak dobry i zrób mi filiżankę herbaty.)
  Your mother is a dear. (Twoja matka to dobra osoba.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. drogi, szanowny (używane w nagłówkach listów)
  Dear Sir or Madam, (at the beginning of a letter) (Szanowni Państwo, (na początku listu))
  Dear Kate, (at the beginning of a letter) (Droga Kate, (na początku listu))
 2. drogi (np. przyjaciel) oficjalnie
  My dear friend died last year. (Mój drogi przyjaciel zmarł w zeszłym roku.)
  His brother was very dear to him. (Jego brat był mu bardzo drogi.)
  It's good to be back in dear old Warsaw. (Dobrze być z powrotem w kochanej starej Warszawie.)
 3. drogi, kosztowny British English
  Cigarettes in the European Union are dearer than in the countries that are not the member states. (Papierosy w Unii Europejskiej są droższe niż w krajach niebędących krajami członkowskimi.)
  I thought he was a scrooge, but he bought the dearest TV. (Myślałem, że on jest skąpy, ale kupił najdroższy telewizor.)
  Wyrażenie to występuje głównie w brytyjskiej odmianie języka, ale i tam nie jest zbyt popularne, więc należy być ostrożnym z używaniem tego sformułowania.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. drogo, kosztownie
 2. całym sercem, z całego serca, mocno
wykrzyknik
 1. kochanie, miłości moja
  My darling, would you like to spend New Year's Eve in Paris? (Kochanie, czy chciałabyś spędzić Sylwestra w Paryżu?)
  My dear, you are the love of my life. (Kochanie, jesteś miłością mojego życia.)

Powiązane zwroty — "dear"

rzeczownik
old dear = stara, starucha (obraźliwie o starszej kobiecie)
dearness = drożyzna, drogość (czegoś) +1 znaczenie
dear husband , DH (skrót) = drogi mąż
wykrzyknik
dear Lord język mówiony = Dobry Boże, Drogi Panie (często wskutek zdziwienia, szoku)
inne
dear God = dobry Boże (używane, aby wyrazić zaskoczenie lub gniew)
idiom
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo