BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"ciężko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciężko" po polsku

ciężko

obrazek do "hard" po polsku
przysłówek
 1. hard , *****
  • ciężko (gdy coś jest dla kogoś trudne)
   He works very hard. (On pracuje bardzo ciężko.)
   It's hard to sing and dance at the same time. (Ciężko jest śpiewać i tańczyć w tym samym czasie.)
   It's hard for me to get up at 5:30 a.m. (Ciężko mi wstawać o 5:30 rano.)
   It was very hard for him to find a job. (Było mu bardzo trudno znaleźć pracę.)
   It's hard to imagine that people would do that for money. (Ciężko sobie wyobrazić, że ludzie zrobiliby to dla pieniędzy.)
   Przysłówka "hard" nie należy mylić z przysłówkiem "hardly", oznaczającym "ledwo, prawie nie".
 2. heavily ***
  • ciężko, mocno
   It's raining heavily. (Mocno pada.)
   She smokes heavily - more than a pack a day. (Ona dużo pali - więcej niż paczkę dziennie.)
   I was so tired that I slept heavily for over twelve hours. (Byłam tak zmęczona, że spałam mocno przez ponad dwanaście godzin.)
 3. badly **
  • ciężko, dotkliwie, silnie
   Her arm hurt badly. (Jej ramię mocno bolało.)
   He hit him badly. (On uderzył go silnie.)
   He was badly beaten. (On został dotkliwie pobity.)
 4. severely **
  • ciężko, poważnie
   The building was severely damaged. (Budynek został poważnie uszkodzony.)
   I was severely ill and had to go to hospital. (Byłem ciężko chory i musiałem iść do szpitala.)
 5. stiffly
 6. awkwardly ,
 7. strenuously
 8. grievously
 9. heavy ****
  • ciężko, mocno
   Hit him heavy and run before he starts chasing you. (Uderz go mocno i uciekaj, zanim zacznie cię gonić.)
   He stamped heavy in his big black boots. (On ciężko stąpał w swoich dużych czarnych butach.)
 10. ploddingly
  • ciężko (np. pracować)
 11. weightily
 12. lumpishly
 13. effortfully
 14. cumbrously
 15. turbidly
 16. heftily
 17. illy
 18. demandingly
przymiotnik
 1. lumbering

powered by  eTutor logo