BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pewnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pewnie" po polsku

pewnie

przysłówek
 1. probably ***** , także: prob.
 2. firmly **
  • mocno, pewnie, stanowczo
   She firmly shook her head. (Ona stanowczo pokiwała głową.)
   He said firmly that he wouldn't change his mind. (On powiedział stanowczo, że nie zmieni zdania.)
 3. sure , ***** , także: sho American English informal
  • pewnie, oczywiście American English spoken
   "Can you show me your new car?" "Sure!" ("Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?" "Pewnie!")
   "Would you make me a cup of coffee?" "Sure." ("Zrobiłbyś mi filiżankę kawy?" "Pewnie.")
   "Can you give me a ride?" "Sure, no problem." ("Czy możesz mnie podwieźć?" "Oczywiście, nie ma problemu.")
   link synonim: certainly
 4. naturally **
  • oczywiście, pewnie (używane dla wyrażenia zgody z czymś lub na coś) spoken
   Naturally, we're worried about them. (Pewnie, martwimy się o nich.)
   "Can I see your phone?" "Naturally." ("Czy mogę zobaczyć twój telefon?" "Oczywiście.")
 5. steadily **
  • mocno, pewnie
   He walked steadily. (On szedł pewnie.)
 6. securely
  • pewnie, zdecydowanie (zachowywać się)
   He always acts very securely. (On zawsze zachowuje się bardzo pewnie.)
 7. assuredly
 8. unfalteringly
 9. unimpeachably
 10. fortiter
 11. yeah   spoken
 12. shizzle
 1. sure thing
wykrzyknik
 1. dead set
 1. dollars to doughnuts informal
 2. for shizzle slang
 3. totes magotes

"pewnie" — Słownik kolokacji angielskich

sure thing kolokacja
 1. sure przymiotnik + thing rzeczownik = jasne, oczywiście, z pewnością, pewnie
  Bardzo silna kolokacja

  The way you feel is no sure thing to go on.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo