"pewność siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pewność siebie" po polsku

pewność siebie

rzeczownik
 1. confidence *** , self-confidence
  • pewność siebie, śmiałość [niepoliczalny]
   I had no confidence in myself at school. (W szkole brakowało mi pewności siebie.)
   She seriously lacks self-confidence. (Poważnie brakuje jej pewności siebie.)
 2. nerve , **
  • odwaga, pewność siebie [niepoliczalny]
   Her nerve has helped her to tell the truth. (Jej odwaga pomogła jej powiedzieć prawdę.)
   I really admire your nerve. (Naprawdę podziwiam twoją pewność siebie.)
   link synonim: bottle
 3. self-confidence
  • wiara w siebie, pewność siebie
   You need to have some self-confidence if you want to be treated seriously. (Należy mieć trochę pewności siebie, żeby być traktowanym poważnie.)
 4. assertiveness
 5. aplomb
 6. poise *   [niepoliczalny]
 7. self-assurance , self-assuredness
 8. self-assertion
 9. cockiness
 10. pushiness
 11. forwardness

pewność siebie, pewność

rzeczownik
 1. assuredness
rzeczownik
 1. confidence ***
  • ufność, przekonanie, pewność (że coś się wydarzy) [niepoliczalny]
   I have complete confidence that you'll be OK. (Mam całkowitą ufność, że nic ci nie będzie.)
   Do you have confidence that it will work? (Czy masz pewność, że to zadziała?)
   zobacz także: trust
 2. reliability **
  • pewność (informacji), solidność (np. sprzętu), niezawodność (działania czegoś), rzetelność (słowa), słowność [niepoliczalny]
   The reliability of the system is important, as operation must be continuous. (Istotne znaczenie ma niezawodność systemów, ponieważ ich funkcjonowanie musi mieć charakter ciągły.)
   This report does not speak about the reliability of biometric data itself. (W przedmiotowym sprawozdaniu nie ma mowy o wiarygodności danych biometrycznych jako takich.)
 3. certainty *   [niepoliczalny]
  This is the only way we can face the future with certainty. (Tylko w ten sposób będziemy mogli patrzeć na przyszłość z pewnością.)
 4. assurance British English *
 5. dependability
 6. certitude   oficjalnie [niepoliczalny]
 7. surety
 8. sureness
 9. sturdiness
 10. definiteness
  • precyzja, pewność
   I can specify with definiteness the amount you owe me. (Mogę z precyzją określić sumę, jaką mi jesteś winien.)
 11. dependableness
 12. reliableness
 13. a sporting chance
 14. doubtlessness

Powiązane zwroty — "pewność siebie"

przymiotnik
pewien = sure , także: sho American English potocznie +2 znaczenia
pewny = confident +8 znaczeń
przedimek
pewien = an , an
określnik
czasownik
zapewniać = provide +16 znaczeń
odbierać (pewność siebie) = deflate
inne
przysłówek
pewnie = probably , także: prob. +6 znaczeń
inne
rzeczownik
niepewność = uncertainty +4 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo