Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"odbierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbierać" po polsku

odbierać

czasownik
 1. answer , *****
  • odbierać (telefon) [przechodni]
   No one answered the phone. (Nikt nie odebrał telefonu.)
   She called me twice but I didn't answer. (Dzwoniła do mnie dwa razy, ale nie odebrałem.)
 2. field *****
  • odpowiadać (na trudne pytania), odbierać (liczne telefony) [przechodni]
   The President fielded questions on the conflict in Africa. (Prezydent odpowiedział na pytania dotyczące konfliktu w Afryce.)
   We field numerous calls from the paparazzi. (Odbieramy liczne telefony od paparazzi.)
 3. collect ***
  • odbierać (np. nagrodę, dziecko ze szkoły) British English [przechodni]
   Did you remember to collect the prize? (Czy pamiętałeś, żeby odebrać nagrodę?)
   The teacher collected our exams and started to check them. (Nauczyciel zebrał nasze egzaminy i zaczął je sprawdzać.)
 4. receive *****
 5. reclaim *
  • odbierać (np. bagaż), odzyskać (coś od kogoś)
 6. deflate
  • odbierać (pewność siebie)
   His lack of appreciation for her work deflated her. (Jego brak uznania dla jej pracy odebrał jej pewność siebie.)
 7. nullify
 8. wrest
 9. take *****
 10. get *****
  • odbierać (np. sygnał radiowy, telewizyjny) [przechodni]
   Now you can get a radio signal everywhere. (Teraz możesz odbierać sygnał radiowy wszędzie.)
   We don't get cable in our neighbourhood. (W naszej okolicy nie odbiera kablówka.)
phrasal verb
 1. pick up ****
  • odbierać (telefon)
   Pick up, please! (Odbierz, proszę!)
   The phone was ringing for ten minutes and nobody picked up. (Telefon dzwonił przez dziesięć minut i nikt nie odebrał.)
 2. take away **
phrasal verb
 1. come for somebody *
 2. pick somebody up , pick up somebody ****  
  Could you pick me up from the station? (Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?)
  I'll pick you up at 9. (Odbiorę cię o 9.)
obrazek do "pick something up" po polsku
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. pick something up , pick up something ****
 3. claw something back

Powiązane zwroty — "odbierać"

czasownik
rzeczownik
brać = tribe +1 znaczenie
odbiór = collection +5 znaczeń
odbiorca = recipient +1 znaczenie
odbiornik = set +2 znaczenia
odbieranie = accepting +3 znaczenia
phrasal verb
inne
idiom
inne

"odbierać" — Słownik kolokacji angielskich

take away kolokacja
Popularniejsza odmiana: taken away
 1. take czasownik + away przysłówek = zabierać, odbierać
  Bardzo silna kolokacja

  I turned my back on him and took a step or two away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo