ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Odbiór!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Odbiór!" po polsku

rzeczownik
 1. collection ****  
  The collection of your suitcase can be done after 4pm. (Odbiór twojej walizki jest możliwy po godzinie 16.)
  We are waiting for the collection of our order. (Czekamy na odbiór naszego zamówienia.)
 2. reception **
  • odbiór (podania w rugby) [policzalny]
  • przyjęcie, odbiór (reakcja)
   The book met with a favorable reception. (Książka spotkała się z przychylnym przyjęciem.)
   He received a cool reception to his speech. (Otrzymał chłodne przyjęcie jego przemówienia.)
 3. receipt * , także: rcpt. , także: rcpt  
 4. over , ***** , także: o'er termin literacki
 5. pick-up
 6. receival Australian English

powered by  eTutor logo