ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"odbierać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbierać coś" po polsku

czasownik
 1. answer *****
  • odbierać (telefon) [TRANSITIVE]
   No one answered the phone. (Nikt nie odebrał telefonu.)
   She called me twice but I didn't answer. (Dzwoniła do mnie dwa razy, ale nie odebrałem.)
 2. field *****
  • odpowiadać (na trudne pytania), odbierać (liczne telefony) [TRANSITIVE]
   The President fielded questions on the conflict in Africa. (Prezydent odpowiedział na pytania dotyczące konfliktu w Afryce.)
   We field numerous calls from the paparazzi. (Odbieramy liczne telefony od paparazzi.)
 3. collect ***
  • odbierać (np. nagrodę, dziecko ze szkoły) British English [TRANSITIVE]
   Did you remember to collect the prize? (Czy pamiętałeś, żeby odebrać nagrodę?)
   The teacher collected our exams and started to check them. (Nauczyciel zebrał nasze egzaminy i zaczął je sprawdzać.)
 4. receive *****
 5. reclaim *
 6. deflate
  • odbierać (pewność siebie)
   His lack of appreciation for her work deflated her. (Jego brak uznania dla jej pracy odebrał jej pewność siebie.)
 7. nullify
 8. wrest
 9. take *****
 10. get *****
  • odbierać (np. sygnał radiowy, telewizyjny) [TRANSITIVE]
   Now you can get a radio signal everywhere. (Teraz możesz odbierać sygnał radiowy wszędzie.)
   We don't get cable in our neighbourhood. (W naszej okolicy nie odbiera kablówka.)
phrasal verb
 1. pick up ****
 2. take away **

odbierać coś

phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. chip away
 3. pick something up , pick up something ****
  • odbierać coś, zgarniać coś (np. nagrodę, pocztę)
   I picked up the package from the airport. (Odebrałem przesyłkę z lotniska.)
 4. claw something back

"odbierać coś" — Słownik kolokacji angielskich

chip away kolokacja
 1. chip czasownik + away przysłówek = zbierać coś, odbierać coś
  Bardzo silna kolokacja

  They're going to keep chipping away at us, and you're playing right into their hands.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo