BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"z pewnością" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z pewnością" po polsku

z pewnością

przysłówek
 1. certainly ****
  • z pewnością, na pewno
   Well, it certainly wasn't an easy question. (To z pewnością nie było łatwe pytanie.)
   This house was certainly built over 100 years ago. (Ten dom był z pewnością zbudowany ponad 100 lat temu.)
   "May I have another cookie?" "Certainly not!" ("Czy mogę jeszcze jedno ciasteczko?" "Na pewno nie!")
   link synonimy: surely, definitely
 2. surely *** , także: atweel Scottish English
  • z pewnością, na pewno
   This will surely cause problems. (To z pewnością spowoduje problemy.)
   Surely I will not just sit and wait. (Na pewno nie będę siedzieć i czekać.)
   They should be there by now, surely. (Oni powinni już tam dotrzeć, z pewnością.)
   link synonim: certainly
 3. naturally **
  • oczywiście, z pewnością (wyrażając zrozumienie)
   There will be many stories in the newspapers, naturally. (Z pewnością będzie wiele artykułów w gazetach.)
   I naturally told my sister about what had happened. (Oczywiście, powiedziałem mojej siostrze o tym, co się stało.)
 4. sure , ***** , także: sho American English informal
  • z pewnością, na pewno (w celu podkreślenia tego, co się mówi)
   She sure arrived late. (Ona pewno przyjechała spóźniona.)
 5. sure enough ,
 6. to be sure
 7. assuredly
 8. out and away
 9. pardee , także: pardi , także: pardie , także: pardy
 10. for certes old use
 11. certes   old use
 1. for certain *
  • na pewno, z pewnością
   She can't say for certain that he's telling the truth. (Ona nie może powiedzieć na pewno, że on mówi prawdę.)
   link synonim: for sure
 2. sure thing
 3. for certainty
 4. and no mistake old-fashioned
  • bez wątpienia, z pewnością British English informal
   He's a stupid man and no mistake. (On jest bez wątpienia głupcem.)
   This is a wrong decision and no mistake. (To jest z pewnością zła decyzja.)
   Zwrot wykorzystywany na końcu zdania w celu wzmocnienia przekazu.
 1. no doubt about it

"z pewnością" — Słownik kolokacji angielskich

sure thing kolokacja
 1. sure przymiotnik + thing rzeczownik = jasne, oczywiście, z pewnością, pewnie
  Bardzo silna kolokacja

  The way you feel is no sure thing to go on.

  Podobne kolokacje:
for certainty kolokacja
 1. for przyimek + certainty rzeczownik = na pewno, z pewnością
  Bardzo silna kolokacja

  I can't fault the president for his strong faith and "easy certainty."

  Podobne kolokacje:
with the certainty kolokacja
Popularniejsza odmiana: with certainty
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością
 1. with przyimek + certainty rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  And no one knows with any certainty what, if anything, works.

  Podobne kolokacje:
with a certainty kolokacja
Popularniejsza odmiana: with certainty
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością
 1. with przyimek + certainty rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  And no one knows with any certainty what, if anything, works.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo