BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"faktycznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "faktycznie" po polsku

faktycznie

przysłówek
 1. really , ***** , także: rly informal
  • doprawdy, faktycznie, rzeczywiście
   Do you really want to go there? (Czy naprawdę chcesz tam iść?)
   She kissed me. She really likes me. (Pocałowała mnie. Ona faktycznie mnie lubi)
   He didn't really mean that. (On naprawdę nie miał tego na myśli.)
   Did she really say that? (Czy ona naprawdę to powiedziała?)
 2. actually *****
  • naprawdę, rzeczywiście, faktycznie
   Do you actually believe that fairies exist? (Czy ty rzeczywiście wierzysz, że wróżki istnieją?)
   Did she actually break up with him? (Czy ona faktycznie z nim zerwała?)
   important nie mylić z: currently
 3. effectively ***
  • faktycznie, w rzeczywistości
   She said she was happy but effectively she was depressed. (Ona mówiła, że była szczęśliwa, ale w rzeczywistości miała depresję.)
   The sun is shining but effectively it is chilly. (Słońce świeci, ale w rzeczywistości jest chłodno.)
 4. in reality *
  • w rzeczywistości, faktycznie
   We were supposed to leave, but in reality, it never happened. (Mieliśmy wyjechać, ale w rzeczywistości, to się nigdy nie stało.)
   In reality, we were tired and hungry. (W rzeczywistości, byliśmy zmęczeni i głodni.)
 5. indeed ****
 6. sure enough ,
 7. de facto
 8. substantively
 9. factually
 10. in point of fact
 1. as a matter of fact , as the matter of fact
  • faktycznie, właściwie (używane, aby doprecyzować lub uzupełnić poprzednią wypowiedź)
   I know John is at home. As a matter of fact, I heard him watching TV ten minutes ago. (Wiem, że John jest w domu. Właściwie to słyszałem jak oglądał telewizor dziesięć minut temu.)
   link synonim: in fact
 2. in point of fact
 1. as it is

"faktycznie" — Słownik kolokacji angielskich

in reality kolokacja
 1. in przyimek + reality rzeczownik = w rzeczywistości, faktycznie
  Bardzo silna kolokacja

  At first she could not believe in the reality of her position.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo