PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"kopia zapasowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kopia zapasowa" po polsku

kopia zapasowa

rzeczownik
 1. backup *
  • kopia zapasowa (danych na komputerze) [policzalny]
   We make backup copies of all our sensitive data on a daily basis. (Codziennie robimy kopie zapasowe naszych wrażliwych danych.)
 2. backup copy   termin techniczny

"kopia zapasowa" — Słownik kolokacji angielskich

replacement copy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kopia zapasowa
 1. replacement rzeczownik + copy rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Even now, one panel remains at large, though some argue that the replacement copy is actually the original.

backup copy kolokacja
 1. backup rzeczownik + copy rzeczownik = kopia zapasowa
  Luźna kolokacja

  He created four backup copies of the bank's computer records.