KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"copy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "copy" po angielsku

copy , ***

obrazek do "copy" po polsku obrazek do "copy" po polsku obrazek do "copy" po polsku
rzeczownik
 1. kopia (dokumentu) [policzalny]
  Could I have three copies of this page, please? (Czy mogę prosić trzy kopie tej strony?)
  Please send us a copy of your birth certificate. (Wyślij nam proszę kopię swojego aktu urodzenia.)
 2. egzemplarz (książki, czasopisma) [policzalny]
  I have two copies of this magazine. (Mam dwa egzemplarze tego magazynu.)
  She bought three copies of the book. (Ona kupiła trzy egzemplarze książki.)
 3. kopia (pliku, danych) [niepoliczalny]
  It is good to keep copies of documents. (Dobrze jest przechowywać kopie dokumentów.)
  The copy of the data is on this pendrive. (Kopia danych jest na tym pendrivie.)
  I gave him a copy of my résumé. (Dałem mu kopię mojego CV.)
  We will need a copy of your ID, sir. (Będziemy potrzebować kopię pańskiego dowodu osobistego.)
 4. materiał do druku termin techniczny
  Is the copy ready? (Czy materiał do druku jest gotowy?)
  She handed me the copy yesterday. (Ona przekazała mi materiał do druku wczoraj.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kopiować [przechodni/nieprzechodni]
  Could you copy this for me? (Czy mógłbyś to skopiować dla mnie?)
  I will copy that for you. (Skopiuję to dla ciebie.)
 2. kopiować (dane do schowka) [przechodni/nieprzechodni]
  Copy this text and paste it here. (Skopiuj ten tekst i wklej go tu.)
  You should copy that to your hard drive. (Powinieneś to skopiować na swój twardy dysk.)
 3. naśladować, imitować [przechodni]
  Our daughter copies everything I do. (Nasza córka naśladuje wszystko co robię.)
  I never copy someone else's style, I'm original. (Nigdy nie imituję stylu kogoś innego, jestem oryginalny.)
 4. ściągać, zgapiać [przechodni/nieprzechodni]
  Why do you always copy my style? (Dlaczego ty zawsze zgapiasz mój styl?)
  Stop copying from me. (Przestań ode mnie ściągać.)
 5. przyjąć (pomyślnie odebrać wiadomość, np.podczas rozmawiania przez radio) [przechodni]
  Do you copy? (Czy przyjąłeś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

photocopy
copy , ***

File:Photocopy of hand-written ...
rzeczownik
 1. kserówka, kserokopia, kopia, fotokopia [policzalny]
  One copy of the contract is missing. (Jedna kopia kontraktu zginęła.)
  Throw this out. It's just a copy. (Wyrzuć to. To tylko kserówka.)
  Could Mary straighten out these copies for me? (Czy Mary mogłaby mi uporządkować te kserówki?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "photocopy" po polsku
czasownik
 1. kserować
  I photocopied all new invoices. (Skserowałem wszystkie nowe faktury.)
  I need to photocopy this. (Potrzebuję to skserować.)
  Will you photocopy these documents for tomorrow? (Skserujesz te dokumenty na jutro?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. sporządzić kopię czegoś
  I have to copy this document. (Muszę sporządzić kopię tego dokumentu.)
  Can you copy these documents for me? (Czy możesz sporządzić dla mnie kopię tych dokumentów?)

Powiązane zwroty — "copy"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
copious = obfity, obszerny, rzęsisty, płodny (np. zbiory, łzy, pisarz) +1 znaczenie
inne
copy that = przyjąłem, zrozumiałem (np. podczas rozmowy przez radiostację)
idiom
inne
carbon copy , także: courtesy copy , CC (skrót) = DW, do wiadomości +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo