"adiustator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "adiustator" po polsku

"adiustator" — Słownik kolokacji angielskich

copy editor kolokacja
  1. copy rzeczownik + editor rzeczownik = adiustator
    Bardzo silna kolokacja

    His father worked as a copy editor at a newspaper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo