TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"naśladować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naśladować" po polsku

naśladować

obrazek do "emulate" po polsku
czasownik
 1. follow , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Follow my moves, this dance is easy to learn. (Naśladuj moje ruchy, ten taniec jest łatwy do nauczenia się.)
  Children always follow their parents. (Dzieci zawsze naśladują swoich rodziców.)
 2. imitate *
  • imitować, naśladować
   They imitated an American accent very well. (Oni bardzo dobrze naśladowali amerykański akcent.)
   Fans often imitate their idols' style. (Fani często naśladują styl swoich idoli.)
   She imitated animal sounds. (Ona naśladowała odgłosy zwierząt.)
 3. copy , ***
  • naśladować, imitować [przechodni]
   Our daughter copies everything I do. (Nasza córka naśladuje wszystko co robię.)
   I never copy someone else's style, I'm original. (Nigdy nie imituję stylu kogoś innego, jestem oryginalny.)
 4. mimic * , także: mimick
  • naśladować, parodiować, imitować
   He created the technology that allows you to mimic human expression. (Opracował technologię, która pozwala naśladować ludzką mimikę.)
   He can mimic every bird in this forest. (On umie naśladować każdego ptaka w tym lesie.)
 5. ape *
  • małpować (np. czyjeś zachowanie), naśladować (np. czyjś sposób robienia określonych czynności)
   Do not ape your brother! (Nie małpuj swojego brata!)
   You have to understand how it works, not only ape the actions of others. (Musisz rozumieć, jak to działa, a nie tylko naśladować czynności innych.)
 6. emulate
 7. follow suit
  • naśladować, iść za przykładem, postąpić tak samo
   The people in front of us began to file out of the auditorium and we followed suit. (Ludzie przed nami zaczęli wychodzić jeden za drugim z sali koncertowej, a my postąpiliśmy tak samo.)
 8. simulate *
 9. reproduce *
 10. spoof
 11. copycat
 12. do *****
 13. jock
 14. do impressions , także: do impersonations

"naśladować" — Słownik kolokacji angielskich

follow suit kolokacja
 1. follow czasownik + suit rzeczownik = naśladować, iść za przykładem, postąpić tak samo
  Bardzo silna kolokacja

  The young man sat down and the others followed suit.