Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"follow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

follow czasownik

follow + rzeczownik
Kolokacji: 319
follow suit • follow orders • follow procedures • follow reports • follow standards • follow one's lead • follow one's instructions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. follow suit = naśladować, iść za przykładem, postąpić tak samo follow suit
  • The young man sat down and the others followed suit.
  • The House then quickly followed suit with a vote of 76 to 25.
  • Within a few years, school systems across the country followed suit.
  • I put my arms around her and she followed suit.
  • The rest of the class followed suit over the following years.
  • He got to his feet then, and I followed suit.
  • Four other members of the board followed suit over the next month.
  • The others followed suit, and soon all were ready for the race.
  • But they also followed suit, and he started around the table again.
  • One of them sat down next to me, and the others followed suit.
4. follow reports = przestrzegaj raportów follow reports
5. follow standards = przestrzegaj standardów follow standards
6. follow one's lead = następować czyjś prowadzenie follow one's lead
8. follow one's example = następować czyjś przykład follow one's example
10. follow several couples = pojedź kilkoma parami follow several couples
11. follow one's father = następować czyjś ojciec follow one's father
12. follow one's death = następować czyjś śmierć follow one's death
13. follow one's career = następować czyjś kariera follow one's career
16. follow one's decision = następować czyjś decyzja follow one's decision
17. follow one's dreams = podążać za marzeniami, iść za marzeniami follow one's dreams
18. follow one's footsteps = następować czyjś kroki follow one's footsteps
19. follow BBC Radio = pojedź Radiem BBC follow BBC Radio
20. follow one's heart = podążać za głosem swojego serca, iść za głosem swojego serca follow one's heart
21. follow one's words = następować czyjś słowa follow one's words
23. follow one's instincts = kieruj się instynktem follow one's instincts
25. follow one's work = następować czyjś praca follow one's work
26. follow one's friend = następować czyjś przyjaciel follow one's friend
27. follow regulations = postąp zgodnie z rozporządzeniami follow regulations
28. follow one's move = następować czyjś ruch follow one's move
29. follow months = nastąp po miesiącach follow months
31. follow one's family = następować czyjś rodzina follow one's family
33. follow protocol = postąp zgodnie z protokołem follow protocol
34. follow religions = wyznawaj religie follow religions
37. follow one's departure = następować czyjś odjazd follow one's departure
38. follow one's nose = kierować się instynktem, iść przed siebie follow one's nose
39. follow one's return = następować czyjś powrót follow one's return
40. follow recipes = przestrzegaj przepisów follow recipes
41. follow one's victory = następować czyjś zwycięstwo follow one's victory
42. follow one's defeat = następować czyjś porażka follow one's defeat
43. follow one's mother = następować czyjś matka follow one's mother
48. follow one's finger = następować czyjś palec follow one's finger
52. follow one's performance = następować czyjś wykonanie follow one's performance
53. follow changes = nastąp po zmianach follow changes
57. follow a series = nastąp po serii follow a series
58. follow a diet = przestrzegać diety follow a diet
61. follow one's thoughts = następować czyjś myśli follow one's thoughts
63. follow the trend = bądź na bieżąco z modą follow the trend
69. follow one's eyes = następować czyjś oczy follow one's eyes
73. follow a period = nastąp po okresie follow a period
74. follow the sound = nastąp po dźwięku follow the sound
76. follow one's efforts = następować czyjś wysiłki follow one's efforts
77. follow weeks = nastąp po tygodniach follow weeks
83. follow the river = pojedź rzeką follow the river
86. follow one's guide = następować czyjś przewodnik follow one's guide
87. follow one's husband = następować czyjś mąż follow one's husband
88. follow the Telegraph = pojedź Telegrafem follow the Telegraph
91. follow one's wishes = następować czyjś pragnienia follow one's wishes
92. follow a group = pojedź grupą follow a group
93. follow the events = nastąp po wydarzeniach follow the events
98. follow the war = nastąp po wojnie follow the war
czasownik + follow
Kolokacji: 60
beckon to follow • fail to follow • refuse to follow • tend to follow • continue to follow • try to follow • choose to follow • ...
follow + przyimek
Kolokacji: 72
follow up • follow by • follow out • follow behind • follow along • ...
follow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 128
closely follow • immediately follow • quickly follow • follow shortly • follow behind • simply follow • generally follow • follow directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.