"follow suit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "follow suit" po angielsku

follow suit

czasownik
  1. naśladować, iść za przykładem, postąpić tak samo
    The people in front of us began to file out of the auditorium and we followed suit. (Ludzie przed nami zaczęli wychodzić jeden za drugim z sali koncertowej, a my postąpiliśmy tak samo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"follow suit" — Słownik kolokacji angielskich

follow suit kolokacja
  1. follow czasownik + suit rzeczownik = naśladować, iść za przykładem, postąpić tak samo
    Bardzo silna kolokacja

    The young man sat down and the others followed suit.