"follow an approach" — Słownik kolokacji angielskich

follow an approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp po nadejściu
  1. follow czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By following such an approach, you can actually change your brain.