"follow months" — Słownik kolokacji angielskich

follow months kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp po miesiącach
  1. follow czasownik + month rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Treatment is usually given for 12-18 months followed by a trial withdraw.

powered by  eTutor logo