BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"naśladować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naśladować kogoś" po polsku

czasownik
 1. follow , *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Follow my moves, this dance is easy to learn. (Naśladuj moje ruchy, ten taniec jest łatwy do nauczenia się.)
  Children always follow their parents. (Dzieci zawsze naśladują swoich rodziców.)
 2. imitate *
  • imitować, naśladować
   They imitated an American accent very well. (Oni bardzo dobrze naśladowali amerykański akcent.)
   Fans often imitate their idols' style. (Fani często naśladują styl swoich idoli.)
   She imitated animal sounds. (Ona naśladowała odgłosy zwierząt.)
 3. copy , ***
  • naśladować, imitować [TRANSITIVE]
   Our daughter copies everything I do. (Nasza córka naśladuje wszystko co robię.)
   I never copy someone else's style, I'm original. (Nigdy nie imituję stylu kogoś innego, jestem oryginalny.)
 4. mimic * , także: mimick
  • naśladować, parodiować, imitować
   He created the technology that allows you to mimic human expression. (Opracował technologię, która pozwala naśladować ludzką mimikę.)
   He can mimic every bird in this forest. (On umie naśladować każdego ptaka w tym lesie.)
 5. ape *
  • małpować (np. czyjeś zachowanie), naśladować (np. czyjś sposób robienia określonych czynności)
   Do not ape your brother! (Nie małpuj swojego brata!)
   You have to understand how it works, not only ape the actions of others. (Musisz rozumieć, jak to działa, a nie tylko naśladować czynności innych.)
 6. emulate
 7. follow suit
 8. simulate *
 9. reproduce *
 10. spoof
 11. copycat
 12. do *****
 13. jock
 14. do impressions , także: do impersonations

naśladować kogoś British English informal

phrasal verb
 1. take somebody off , także: take off somebody **
idiom
 1. take the mickey out of someone , także: take the mick out of someone

Powiązane zwroty — "naśladować kogoś"

rzeczownik
przymiotnik
inne

powered by  eTutor logo