PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"optymistyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "optymistyczny" po polsku

optymistyczny

obrazek do "optimistic" po polsku
przymiotnik
 1. optimistic **
  • optymistyczny
   Optimistic people succeed more often. (Ludzie optymistyczni częściej osiągają sukces.)
   The salary exceeded my most optimistic expectations. (Pensja przerosła moje najbardziej optymistyczne oczekiwania.)
   Despite troubles, I am optimistic. (Pomimo kłopotów, jestem optymistyczny.)
  • optymistyczny (wierzący, że coś dobrego się wydarzy)
   I'm optimistic that your wife will get better soon. (Wierzę, że pańskiej żonie niedługo się polepszy.)
   Your brother is always so optimistic - how does he do that? (Twój brat jest zawsze taki optymistyczny - jak on to robi?)
  • optymistyczny (uważający, że coś będzie lepsze, niż wszystko na to wskazuje)
   Don't be too optimistic - our plan might fail. (Nie bądź zbyt optymistyczny - nasz plan może się nie udać.)
 2. hopeful , *
 3. upbeat
 4. optimistic that
  • optymistyczny, że (np. coś się wydarzy)
 5. up *****
 6. sanguine
 7. bright ***
  • świetlany, optymistyczny (np. przyszłość) termin literacki
   You have a bright future ahead of you. (Masz przed sobą świetlaną przyszłość.)
   I've always admired your bright attitude to life. (Zawsze podziwiałem twoje optymistyczne podejście do życia.)
   link synonim: promising
 8. bullish