Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"as" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "as" po angielsku

as *****

przysłówek
 1. jak, tak jak
  My father was at the office, as always. (Mój ojciec był w biurze, jak zawsze.)
 2. równie, tak samo, tak jak
  I'm as tall as my brother. (Jestem tak samo wysoki jak mój brat.)
  She is as tall as John. (Ona jest tak wysoka jak John.)
przyimek
 1. jako
  He works as a bartender. (On pracuje jako barman.)
  These papers could be used as evidence against them. (Te papiery mogłyby być użyte jako dowody przeciwko nim.)
  She works part-time as a babysitter. (Ona pracuje dorywczo jako opiekunka do dzieci.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

spójnik
 1. kiedy, podczas gdy
  She turned just as her sister entered the room. (Ona obróciła się dokładnie w momencie, gdy jej siostra weszła do pokoju.)
  I saw him drive by as I was waiting for the bus. (Widziałem jak przejeżdżał, kiedy czekałem na autobus.)
 2. jako że, ponieważ
  I decided to go home, as it was getting late. (Zdecydowałem się wrócić do domu, jako że robiło się późno.)
  As you are new, you are allowed to ask many questions. (Ponieważ jesteś nowy, masz prawo zadawać wiele pytań.)
 3. chociaż
  Furious as she was, she allowed a mysterious smile to show on her face. (Chociaż była wściekła, pozwoliłatajemniczemu uśmiechowi pojawić się na jej twarzy.)
 4. jak (np. "jak widzisz", "jak zwykle")
  As you can see, I'm very busy right now. (Jak widzisz, jestem teraz bardzo zajęty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przyimek
 1. co do, jeśli chodzi o
  I am not sure as to how it happened. (Nie jestem pewny co do tego, jak to się stało.)
  As to us being together, don't count on it. (Jeśli chodzi o nasze bycie razem, nie licz na to.)

Angelman syndrome , AS (skrót)

rzeczownik
 1. zespół Angelmana
rzeczownik
 1. zwężenie zastawki aortalnej, zwężenie lewego ujścia tętniczego (wada serca)
rzeczownik
 1. zespół Aspergera (ZA), syndrom Aspergera

algae scrubber , AS (skrót)

rzeczownik
 1. filtr glonowy, glonoskrobaczka (naturalna metoda filtracji biologicznej akwarium)

Powiązane zwroty — "as"

spójnik
as well = również +1 znaczenie
inasmuch as oficjalnie = o tyle, o ile; ponieważ; jako że (używane żeby wyjaśnić, dlaczego nasze stwierdzenie jest prawdziwe)
inne
wykrzyknik
as if! = ta, akurat! (wykrzyknik oznaczający niedowierzanie)
zaimek
inne
przysłówek
czasownik
przyimek
idiom

"as" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "as" po polsku

as

obrazek do "ace" po polsku
rzeczownik
 1. ace *
  • tuz, as (figura w kartach) [policzalny]
   He put an ace of diamonds on the table. (On położył asa karo na stole.)
  • as, mistrz (osoba bardzo dobra w jakiejś dziedzinie) [policzalny]
 2. swell
 3. hotshot
 4. ace of trumps