"tak długo jak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tak długo jak" po polsku

tak długo jak

  1. as long as
    • jeśli tylko, jeśli, byleby, pod warunkiem, że, o ile, tak długo jak
      I can help you as long as you promise to pay me. (Pomogę ci, jeśli tylko obiecasz, że mi zapłacisz.)
      I'll lend you this book as long as you return it to me this week. (Pożyczę ci tę książkę, o ile zwrócisz mi ją w tym tygodniu.)

powered by  eTutor logo