"jeśli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jeśli" po polsku

jeśli

If that is
spójnik
 1. if *****
  • jeśli, jeżeli
   You should hurry up if you don't want to be late. (Powinieneś się pospieszyć, jeśli nie chcesz się spóźnić.)
   link synonim: in case
 2. when *****
  • jeśli, skoro
   When you can rollerblade, you can skate as well. (Skoro potrafisz jeździć na rolkach, potrafisz też jeździć na łyżwach.)
 1. in case **
 1. as long as
  • jeśli tylko, jeśli, byleby, pod warunkiem, że, o ile, tak długo jak
   I can help you as long as you promise to pay me. (Pomogę ci, jeśli tylko obiecasz, że mi zapłacisz.)
   I'll lend you this book as long as you return it to me this week. (Pożyczę ci tę książkę, o ile zwrócisz mi ją w tym tygodniu.)
idiom
 1. just in case , JIC (skrót) język pisany

"jeśli" — Słownik kolokacji angielskich

in case kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the case
 1. in przyimek + case rzeczownik = jeśli, jeżeli
  Luźna kolokacja

  And in each case the end result is just the same.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo